Powody zabrania prowizji trzeba dookreślić - Łukasz Chruściel

2014.10.15

Powody zabrania prowizji trzeba dookreślić - Łukasz Chruściel 

"Uzgodnioną wysokość prowizyjnego wynagrodzenia za pracę można zmienić (anulować) wyłącznie w trybie zgodnym z prawem, tak jak każdy istotny składnik treści umowy o pracę. Konieczne jest więc porozumienie lub wypowiedzenie zmieniające."

 

Zobacz plik PDF