Powód zwolnienia nie może być zbyt odległy - komentarz Roberta Stępnia

2014.01.22

Powód zwolnienia nie może być zbyt odległy - komentarz Roberta Stępnia 

„Jeśli pracownik został przywrócony na etat, pracodawca nie może mu ponownie wypowiedzieć umowy, powołując się na przyczynę, która była mu znana przed powrotem do pracy i której wcześniej nie wskazywał jako okoliczność sprzeciwiającą się możliwości lub celowości przywrócenia. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 9 maja 2013 r. (II PK 245/12).

Zobacz plik PDF