Podwładny zwróci karę nałożoną przez fiskusa - Łukasz Chruściel

2014.03.20

Podwładny zwróci karę nałożoną przez fiskusa - Łukasz Chruściel 

"Załóżmy, że pracodawca przy zakupie floty samochodowej skorzysta z możliwości odliczenia 100 proc. VAT. Jednocześnie w umowie o powierzeniu samochodu służbowego pracownikowi zawrze postanowienia, że pracownik nie ma możliwości wykorzystywania auta służbowego do celów prywatnych, a ponadto ma obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu."

Zobacz plik PDF