Ostrożnie przy redukcjach w zakładach pracy chronionej - Karolina Schiffter, Zuzanna Rosner-Laskorzyńska

2014.02.20

Ostrożnie przy redukcjach w zakładach pracy chronionej - Karolina Schiffter, Zuzanna Rosner-Laskorzyńska

"Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Zatrudniamy ponad 200 osób niepełnosprawnych, w tym 170 osób z umiarkowanym stopniem. W związku ze zmianą przepisów od i kwietnia i zrównaniem dopłat do pensji pracowników niepełnosprawnych dla pracodawców z chronionego i otwartego rynku pracy rozważamy rezygnację ze statusu ZPChr."

Zobacz plik PDF