Nowelizacja czasu pracy wejdzie z opóźnieniem - Grzegorz Ruszczyk

2014.07.04

Nowelizacja czasu pracy wejdzie z opóźnieniem - Grzegorz Ruszczyk 

"Od 10 lipca zacznie obowiązywać odroczony przez Trybunał Konstytucyjny o 12 miesięcy wyrok w sprawie czasu pracy osób ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (sygn. akt K17/11). Sędziowie uznali, że niezgodne z konstytuqa jest wymaganie od tej grupy pracowników zaświadczenia umożliwiającego im korzystanie ze skróconej normy czasu pracy (7 godzin dziennie, 35 tygodniowo)."

Zobacz plik PDF