Nieznaczne różnice w płacach nie oznaczają dyskryminacji - Łukasz Chruściel

2014.09.17

Nieznaczne różnice w płacach nie oznaczają dyskryminacji - Łukasz Chruściel 

„Niewielkie odchylenia w zarobkach pracowników, będące wynikiem oceny jakości ich pracy przez przełożonego, nie powinny być traktowane jako naruszające nakaz równego traktowania, określony w art. 183* § l i art. 18* k.p.”

Zobacz plik PDF