Kryteria doboru do zwolnień w wypowiedzeniu? Warto je podać, choć nie wynika to z przepisów - Sławomir Paruch, Robert Stępień

2014.09.04

Kryteria doboru do zwolnień w wypowiedzeniu? Warto je podać, choć nie wynika to z przepisów - Sławomir Paruch, Robert Stępień 

„Redukcje zatrudnienia i wypowiadanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników wiąże się zwykle z koniecznością doboru pracowników do zwolnienia, a to z kolei ze stosowaniem różnego rodzaju kryteriów doboru. Takie podejście jest powszechne i nie budzi wątpliwości.”

Zobacz plik PDF