Jest grant na telepracę, ale są też znaki zapytania - Sławomir Paruch

2014.05.15

Jest grant na telepracę, ale są też znaki zapytania - Sławomir Paruch 

"o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. póz. 674 ze zm.), która wejdzie w życie 27 maja, pojawiło się nowe świadczenie dla pracodawcy zatrudniającego bezrobotnego wychowującego dziecko -    grant na telepracę. Ustawa nie reguluje szczegółowo zasad jego wypłaty."

Zobacz plik PDF