Grubsza teczka osobowa pracownika - Bartłomiej Raczkowski

2014.08.01

Grubsza teczka osobowa pracownika - Bartłomiej Raczkowski 

"Akta osobowe pracownika mogą być jeszcze bardziej opasłe. Ich rozszerzenie o kolejny dokument proponuje Państwowa Inspekcja Pracy, a rząd nie mówi „nie". Pomysł sceptycznie oceniają pracodawcy, którzy wskazują, że należy rozpocząć prace nad zmianami umożliwiającymi prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem w wersji elektronicznej."

Zobacz plik PDF