Gotowość do pracy trzeba aktywnie zgłaszać - Robert Stępień

2014.04.02

 Gotowość do pracy trzeba aktywnie zgłaszać  - Robert Stępień 

"Domagający się zapłaty wynagrodzenia z tytułu gotowości do wykonywania pracy (art. 81 § l lep.) ma obowiązek wykazać, że mógł podjąć służbowe zadania przez cały okres, za który dochodzi pensji. Powinien to robić aktywnie l systematycznie, manifestując pracodawcy możliwość podjęcia obowiązków od zaraz. Nie wystarczy bierne oczekiwanie na wezwanie go do świadczenia służbowych zadań. "

Zobacz plik PDF