Fundusz wypłaci tylko część zaległej pensji - Sławomir Paruch

2014.05.21

 Fundusz wypłaci tylko część zaległej pensji - Sławomir Paruch

"Zakres roszczeń pracowniczych, które podlegają zaspokojeniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej FGŚP), jest ściśle ograniczony. Obejmuje m.in. roszczenie z tytułu wynagrodzenia za pracę, które podlega zaspokojeniu do wysokości przeciętnego wynagrodzenia i maksymalnie za trzy miesiące poprzedzające wystąpienie niewypłacalności pracodawcy albo rozwiązanie stosunku pracy. "

Zobacz plik PDF