E-mail o gotowości do zadań nie wyklucza dyscyplinarki - Łukasz Chruściel

2014.08.27

E-mail o gotowości do zadań nie wyklucza dyscyplinarki - Łukasz Chruściel 

"Jeżeli pracownik stal się zdolny do pracy przed upływem okresu, na który dostał świadczenie rehabilitacyjne, ale nie stawił się do niej, tylko powiadomił szefa, ten może rozwiązać z nim angaż. Wolno mu powołać się na długotrwałą niezdolność do pracy wskutek choroby, która trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku (art. 53 § 1 k.p.)."

Zobacz plik PDF