Dyscyplinarka dla szantażysty - wypowiedź Roberta Stępnia

2014.02.12

Dyscyplinarka dla szantażysty - wypowiedź Roberta Stępnia 

„Stosunek pracy opiera się na szczególnym zaufaniu pracodawcy do pracownika oraz zasadzie lojalności etatowca wobec firmy. Szantażowanie pracodawcy przez zatrudnionego czy stosowanie gróźb bezprawnych (w szczególności przez rozpowszechnianie informacji o nagrywaniu niejawnych rozmów pracodawcy i grożenie wykorzystaniem nagrań) rażąco przeczy tym zasadom.

Zobacz plik PDF