Dopuszczenie do pracy to nie łaska - komentarz Łukasza Chruściela

2014.02.19

Dopuszczenie do pracy to nie łaska - komentarz Łukasza Chruściela 

"Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy podejrzany był o kradzież paliwa. Po rozmowie z i 'acodawcą, w której się przyznał się, szef postano­wił nie wyciągać wobec niego żadnych konsekwencji. Jednak w sprawie karnej, która odbyła się po kilku miesiącach, pracownik nie przyznał się do winy."

Zobacz plik PDF