Dopiero postanowienie sądu przesądza o niewypłacalności - Sławomir Paruch

2014.10.01

Dopiero postanowienie sądu przesądza o niewypłacalności - Sławomir Paruch 

"Niewypłacalność pracodawcy powstaje z dniem wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub o oddaleniu wniosku w tej sprawie. Od tej daty należy liczyć terminy określające zakres czasowy roszczeń zaspokajanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych."

Zobacz plik PDF