Czy umowy terminowe trzeba zrównać ze stałym etatem - Sławomir Paruch

2014.04.29

Czy umowy terminowe trzeba zrównać ze stałym etatem - Sławomir Paruch 

"Trybunał Sprawiedliwości UE zakazał Polsce nierównego traktowania osób wykonujących tę samą pracę, ale na różnych kontraktach. Skutkiem będzie przyznanie szerszych uprawnień zatrudnionym czasowo albo uzasadnianie stosowania umów terminowych."

Zobacz plik PDF