Czas na terminowe umowy o pracę - Piotr Wojciechowski

2014.05.12

Czas na terminowe umowy o pracę  - Piotr Wojciechowski 

"Polskie prawo, wprowadzając umowy na czas określony do katalogu umów o pracę, dość liberalnie pozwala obecnie na ich stosowanie. Maksymalna długość trwa nia umów na czas określony w ogóle nie jest ograniczona, nie są również wskazane przypadki, w których zatrudnienie takie jest dopuszczalne."

Zobacz plik PDF