Co zawrzeć w regulaminie - Sławomir Paruch, Robert Stępień

2014.03.20

Co zawrzeć w regulaminie - Sławomir Paruch, Robert Stępień 

"Zasady przyznawania samochodów oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników są zwykle określane w specjalnych regulaminach. Przepisy prawa pracy nie przewidują żadnych szczególnych zasad dotyczących ich ustalania oraz treści."

Zobacz plik PDF