Co z refundacją, gdy wykonujący prace interwencyjne dostaje dyscyplinarkę? Jest o to spór - Łukasz Chruściel

2014.07.24

Co z refundacją, gdy wykonujący prace interwencyjne dostaje dyscyplinarkę? Jest o to spór - Łukasz Chruściel 

„Zatrudniając bezrobotnych, można uzyskać stosowne dofinansowania (refundacje kosztów zatrudnienia) pod warunkiem utrzymania zatrudnienia przez wymagany okres. Tak też jest wtedy, gdy pracodawca zorganizuje prace interwencyjne i przyjmie do nich bezrobotnych.

Zobacz plik PDF