10 problemów z ustawą o promocji zatrudnienia - Łukasz Chruściel

2014.07.03

10 problemów z ustawą o promocji zatrudnienia - Łukasz Chruściel 

"W ostatnim numerze Kadr i Płac (DCP nr 122/2014) opublikowaliśmy pierwszy komentarz do wybranych przepisów znowelizowanej ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. póz. 674 ze zm.; dalej: ustawa). Dokonano w nim analizy wszystkich instrumentów rynku pracy dotyczących pracodawców."

Zobacz plik PDF