Żądanie zapłaty to niekiedy nadużycie prawa - Sławomir Paruch

2014.11.12

Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia. Dlatego może dochodzić jego zapłaty, nawet jeżeli wcześniej zrzekł się prawa do pensji. Sąd może jednak oceniać jego żądanie w świetle zasad współżycia społecznego i  w określonych okolicznościach uznać za nadużycie prawa, niezasługujące na uwzględnienie. 

Zobacz plik PDF