Świadczenia dla Polek, ale w Wielkiej Brytanii - Karolina Schiffter

2014.07.10

Świadczenia dla Polek, ale w Wielkiej Brytanii - Karolina Schiffter 

"Trybunał Sprawiedliwości U E w wyroku z 19 czerwca 2014 r. (sprawa €-507/12) orzekł, że obywatelka kraju UE, która z powodu ograniczeń związanych z ciążą zrezygnowała z zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, zachowuje prawo do świadczeń z tamtejszego zabezpieczenia społecznego. Jakich okoliczności prawnych dotyczy ten wyrok?"

Zobacz plik PDF