Łukasz Chruściel: Urlop okolicznościowy nie dla związków partnerskich

2014.01.09

Łukasz Chruściel: Urlop okolicznościowy nie dla związków partnerskich

„Odmowa przyznania urlopu okolicznościowego i dodatku płacowego gwarantowanych w porozumieniu zbiorowym wyłącznie osobom zawierającym związek małżeński pracownikowi zawierającemu związek partnerski we Francji (PACS) prowadzi do dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 12 grudnia 2013 r., badając sprawę obywatela francuskiego, który z innym obywatelem Francji zawarł związek partnerski we Francji.”

Zobacz plik PDF