Zmiana wymiaru etatu z całego na część nie uszczupli niewykorzystanego wcześniej urlopu wypoczynkowego – opinia Sławomira Parucha

2013.07.18

Zmiana wymiaru etatu z całego na część nie uszczupli niewykorzystanego wcześniej urlopu wypoczynkowego – opinia Sławomira Parucha 

„Liczba dni corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego, których zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie mógł wykorzystać, nie zostaje ze względu na okoliczność, iż pracownik ten zmienił wymiar czasu pracy na niepełny, zmniejszona proporcjonalnie do różnicy istniejącej między liczbą dni roboczych w tygodniu przepracowanych przed zmianą wymiaru czasu pracy na niepełny i po tej zmianie.”

Zobacz plik PDF