Zaległe odpisy na fundusz tylko za trzy lata wstecz i bez odsetek

2013.08.14

Zaległe odpisy na fundusz tylko za trzy lata wstecz i bez odsetek 

"Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych muszą finansować go poprzez odprowadzanie corocznych odpisów, jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z tego obowiązku, z żądaniem przekazania należnych środków na fundusz może wystąpić do sądu działająca w firmie organizacja związkowa. Czy istnieją jakieś ograniczenia w dochodzeniu przez związek zaległych kwot?" 

Zobacz plik PDF