Zakład przejmujący nie jest związany porozumieniem zawartym po przejęciu przedsiębiorstwa – wypowiedź Sławomira Parucha

2013.08.22

Zakład przejmujący nie jest związany porozumieniem zawartym po przejęciu przedsiębiorstwa – wypowiedź Sławomira Parucha 

"W razie przejęcia przedsiębiorstwa wobec przejmującego nie można powoływać się na klauzule odsyłające do układów zbiorowych wynegocjowanych i przyjętych po dniu przejęcia, jeżeli przejmujący nie miał możliwości uczestniczenia w procesie negocjowania takich układów zbiorowych zawartych po dniu przejęcia" 

Zobacz plik PDF