Zakaz konkurencji działa, mimo braków w umowie – komentarz Roberta Stępnia

2013.09.18

Zakaz konkurencji działa, mimo braków w umowie – komentarz Roberta Stępnia 

"Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest nieważna tylko wtedy, gdy nie została zawarta na piśmie. W każdym innym przypadku jest skuteczna, a jej ewentualne wady lub braki należy usuwać, stosując przepisy kodeksu cywilnego dotyczące skutków wzajemnych czynności prawnych oraz wykładni oświadczeń woli."

Zobacz plik PDF