Wygrana przed Sądem Najwyższym w sprawie z powództwa byłego pracownika firmy transportowej, reprezentowanej przez r. pr. Katarzynę Dobkowską.

2013.07.03

Wygrana przed Sądem Najwyższym w sprawie z powództwa byłego pracownika firmy transportowej, reprezentowanej przez r. pr. Katarzynę Dobkowską. Jest to jedna z licznych spraw, w której byli pracownicy domagali się uzupełnienia odszkodowania z tytułu utraconego okresu wypowiedzenia, limitowanej w porozumieniu o zwolnieniach grupowych do 3-miesięcznego wynagrodzenia.  Twierdzili, że skoro przysługuje im 6-miesięczny okres wypowiedzenia na podstawie zakładowego i ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, to także odszkodowanie z tytułu utraconego okresu wypowiedzenia powinno im przysługiwać w wysokości 6-krotności pensji. SN stanął na stanowisku, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, przepisy układów zbiorowych wydłużające okresy wypowiedzenia nie miały zastosowania.