Wadliwe przejście pracowników kosztowne dla przedsiębiorcy – wypowiedź Sławomira Parucha

2013.10.18

Wadliwe przejście pracowników kosztowne dla przedsiębiorcy – wypowiedź Sławomira Parucha 

"Perspektywa zwolnień grupowych i związanych z tym wydatków skłania firmy do poszukiwania rozwiązań, które pozwalają uniknąć kosztów. Jedno z nich polega np. na zebraniu zbędnych osób w jednej spółce bez majątku, którą po jakimś czasie można zlikwidować, a wypłatę świadczeń za zwolnienia przerzucić na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych."

Zobacz plik PDF