W wypowiedzeniu trzeba podać kryteria doboru do zwolnienia – komentarz Sławomira Parucha

2013.09.11

W wypowiedzeniu trzeba podać kryteria doboru do zwolnienia – komentarz Sławomira Parucha 

„Stwierdzając obowiązek wskazywania w wypowiedzeniu kryteriów doboru do zwolnienia, SN powołał się na przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych (dalej: ustawa). W ramach procedury ich przeprowadzania pracodawca informuje związki o kryteriach doboru do zwolnienia.

Zobacz plik PDF