Społecznicy mają za duży parasol ochronny – wypowiedź Katarzyny Sarek

2013.07.31

Społecznicy mają za duży parasol ochronny – wypowiedź Katarzyny Sarek 

"Ochrona przed zwolnieniem i zmianą warunków pracy i płacy na mniej korzystne to aż przez pięć lat, prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy, wgląd do dokumentów, a nawet możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia - to tylko część uprawnień społecznych inspektorów pracy. W zamian niewiele się od nich wymaga. "

Zobacz plik PDF