Sławomir Paruch: Wirus HIV nie może dyskryminować

2013.10.10

Sławomir Paruch: Wirus HIV nie może dyskryminować 

"W wyroku z 3 października 2013 r. w sprawie nr 552/10 Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że zwolnienie z pracy z powodu zarażenia wirusem HIV jest dyskryminujące i narusza prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego. Trybunał poruszył istotną i drażliwą kwestię, która była również przedmiotem rozważań w orzecznictwie polskich sądów."

Zobacz plik PDF