Sławomir Paruch, Robert Stępień: Mieszanie w grafikach z tygodniowym wyprzedzeniem

2013.09.14

Sławomir Paruch, Robert Stępień: Mieszanie w grafikach z tygodniowym wyprzedzeniem 

„Obowiązujący od 23 sierpnia 2013 r. art. 129 § 3 k.p. uregulował ustalanie rozkładów czasu pracy (ustawa z 12 lipca 2013 r., DzU z 2013 r., póz. 896, dalej nowelizacja). Chociaż art. 129 § 3 k.p. 
posługuje się pojęciem „rozkładów czasu pracy", nie ma wątpliwości, że ustawodawca miał tu na myśli tzw. harmonogramy czasu pracy, czyli potocznie mówiąc, grafiki sporządzane dla poszczególnych pracowników.”

Zobacz plik PDF