Sławomir Paruch, Łukasz Chruściel: Firma w obliczu nielegalnego strajku

2013.09.05

Sławomir Paruch, Łukasz Chruściel: Firma w obliczu nielegalnego strajku 

" Organizację strajków reguluje przede wszystkim ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (dalej: ustawa). Strajk nielegalny to taki, który narusza przepisy tej ustawy, w szczególności organizowany jest bez wymaganych rokowań mediacji czy bez przeprowadzenia referendum strajkowego, w takim przypadku pracodawca w celu ochrony swoich interesów, ale także interesów pracowników nieuczestniczących w strajku, powinien podjąć działania zmierzające do jego przerwania."

Zobacz plik PDF