Przyczyna zwolnienia z zakazu konkurencji bywa ogólna – opinia Sławomira Parucha

2013.09.25

Przyczyna zwolnienia z zakazu konkurencji bywa ogólna – opinia Sławomira Parucha

W orzecznictwie SN panuje zgoda, że dopuszczalne jest wcześniejsze rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony przewidziały taką możliwość w samej umowie. Powstała jednak wątpliwość, czy strony muszą w niej wskazać przyczyny uzasadniające wcześniejsze rozwiązanie kontraktu i jaki powinien być stopień ich szczegółowości."

Zobacz plik PDF