Odmowa przyjęcia dokumentu nie zahamuje rozstania – opinia Roberta Stępnia

2013.08.07

Odmowa przyjęcia dokumentu nie zahamuje rozstania – opinia Roberta Stępnia 

"Przy ustalaniu skuteczności oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 61 k.c. oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o prace, jest skuteczne w momencie, w którym doszło do pracownika w taki sposób, że ten miał możliwość zapoznać się z jego treścią."

Zobacz plik PDF