Niezdolny do zadań nie wróci na etat – opinia Roberta Stępnia

2013.07.24

Niezdolny do zadań nie wróci na etat – opinia Roberta Stępnia 

"Pracownik, który został zwolniony z pracy z naruszeniem przepisów prawa, nie może domagać się przywrócenia do pracy, jeżeli lekarz stwierdził, że jest on niezdolny do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku. W takim przypadku sąd może zasądzić wyłącznie odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę."

Zobacz plik PDF