Nadgodziny kierownika płatne wyjątkowo – wypowiedź Roberta Stępnia

2013.10.02

Nadgodziny kierownika płatne wyjątkowo – wypowiedź Roberta Stępnia 

" Zgodnie z ogólną zasadą pracownicy na stanowiskach kierowniczych nie mają prawa do wynagrodzenia za nadgodziny (art. 1514 § l k.p.). Zasada ta nie jest jednak bezwarunkowa. Art. 1514 § l k.p. nie daje podstawy do stałego zlecania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych pracy w nadgodzinach, z jednoczesnym pozbawieniem ich prawa do wynagrodzenia."

Zobacz plik PDF