Łukasz Chruściel: Czemu mają służyć konsultacje związkowe

2013.11.07

Łukasz Chruściel: Czemu mają służyć konsultacje związkowe 

" W praktyce związki, dążąc do ochrony swoich członków (i niejako orzekając we własnej sprawie), najczęściej traktują art. 32 ustawy o związkach zawodowych nie jako instrument współpracy z pracodawcą, lecz jako szczególne uprawnienie do odmowy udzielenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem związkowcem, bez względu na przyczyny leżące u podstaw tego rozwiązania. "

Zobacz plik PDF