Lepiej wymyślić inny powód zwolnienia niż likwidacja stanowiska – opinia Zuzanny Rosner – Laskorzyńskiej

2013.10.10

Lepiej wymyślić inny powód zwolnienia niż likwidacja stanowiska – opinia Zuzanny Rosner – Laskorzyńskiej 

"Przykładem może być wyrok Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2012 r. (sygn. ak. II PK 102/11). Rozstrzygnięcie to przesądza o tym, że likwidacja stanowiska może być najbardziej kosztowną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. "

Zobacz plik PDF