Etat matki w UE pozbawia ojca zasiłku – komentarz Sławomira Parucha

2013.11.21

Etat matki w UE pozbawia ojca zasiłku – komentarz Sławomira Parucha 

"We wrześniu na łamach DGP (nr 171) pisaliśmy o problemie czytelnika, który zgłosił się do redakcji z pytaniem czy jako pracownik ojciec ma prawo do nowych uprawnień rodzicielskich, jeśli jego żona pracuje w innym państwie członkowskim UE. Okazało się, że odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ w polskim kodeksie pracy nie ma przepisu, który regulowałby taką sytuację."

Zobacz plik PDF