Ciężarna ma 7 dni, żeby się rozmyślić – wypowiedź Roberta Stępnia

2013.09.04

Ciężarna ma 7 dni, żeby się rozmyślić – wypowiedź Roberta Stępnia 

„Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego pracownica, która nie wiedząc, że jest w ciąży, złożyła oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, może uchylić się od jego skutków. Dotyczy to wyłącznie takich sytuacji, w których kobieta była w ciąży w momencie podpisywania porozumienia w sprawie rozwiązania stosunku pracy, ale nie miała świadomości tego faktu."

Zobacz plik PDF