Bez winy nie ma odpowiedzialności za mobbing – komentarz Sławomira Parucha

2013.10.23

Bez winy nie ma odpowiedzialności za mobbing – komentarz Sławomira Parucha 

„Jeżeli pracodawca wykaże, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi oraz że - obiektywnie rzecz biorąc - były tu działania adekwatne i przynajmniej potencjalnie skuteczne, może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu postępowania podwładnych

 

Zobacz plik PDF