Antykryzysowy bonus dla przedsiębiorców – wypowiedź Sławomira Parucha

2013.11.21

Antykryzysowy bonus dla przedsiębiorców – wypowiedź Sławomira Parucha 

"Dziś wchodzą w życie przepisy antykryzysowe, czyli ustawa z 6 listopada 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. póz. 1291). Ustawodawca uznał, że ocalenie etatu kosztem okresowego, ale znacznego pogorszenia warunków wynagradzania, jest korzystne dla zatrudnionego."

Zobacz plik PDF