Albo wierność, albo posada – komentarz Sławomira Parucha

2013.07.31

Albo wierność, albo posada – komentarz Sławomira Parucha 

"Pracodawca chciał zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji, która miałaby obowiązywać po ustaniu stosunku pracy. Podwładny odmówił. Szef wypowiedział mu więc umowę o pracę, wskazując jako przyczynę odmowę podpisania zakazu konkurencji. Pracownik odwołał się od wypowiedzenia. "

Zobacz plik PDF