Łukasz Chruściel: Zapytania do związku – indywidualne czy zbiorcze

2013.10.17

Łukasz Chruściel: Zapytania do związku – indywidualne czy zbiorcze 

"Do niedawna akceptowane było stanowisko, że przed zwolnieniem pracownika wystarczające było, gdy pracodawca jednorazowo zwrócił się o przekazanie mu imiennej listy pracowników korzystających z obrony związku zawodowego w indywidualnych sprawach pracowniczych - to na związku zawodowym leżał ciężar aktualizowania tej listy."

Zobacz plik PDF