Łukasz Chruściel: Ważniejsza ciągła obecność albo efekt pracy

2013.10.18

Łukasz Chruściel: Ważniejsza ciągła obecność albo efekt pracy 

"Kodeks pracy przewiduje wiele systemów czasu pracy, w których załoga może wykonywać pracę na rzecz firmy. Podstawowy system to taki, w którym czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym."

Zobacz plik PDF