Łukasz Chruściel: Pomoc rodzinom wielodzietnym to obowiązek państwa, a nie pracodawcy

2013.10.03

Łukasz Chruściel: Pomoc rodzinom wielodzietnym to obowiązek państwa, a nie pracodawcy

"W lipcu tego roku rzecznik praw dziecka (RPD) wystąpił do pełnomocnika rządu ds. równego traktowania z postulatem, aby wymiar zwolnienia na dziecko z art. 188 kodeksu pracy (dalej: kp.) uzależnić od liczby dzieci. Ewentualna zmiana art. 188 kp. przy pozostawieniu zasady, że takie zwolnienie finansuje pracodawca byłaby niewłaściwa co najmniej z kilku powodów. " 

Zobacz plik PDF