Łukasz Chruściel: Konflikt grupowy to nie indywidualny

2013.12.05

Łukasz Chruściel: Konflikt grupowy to nie indywidualny 

„Zgodnie z art. 4 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (dalej: ustawa) nie jest dopuszczalne prowadzenie sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych żądań pracowniczych, jeżeli ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu przed organem rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników. Organem takim jest sąd pracy (lub sąd administracyjny rozpoznający indywidualne spory dotyczące zatrudnienia w administracji publicznej).”

Zobacz plik PDF