Łukasz Chruściel: Jak traktować zakaz dyskryminacji

2013.12.13

Łukasz Chruściel: Jak traktować zakaz dyskryminacji 

„Wśród przepisów, których naruszenie obliguje do wykreślenia agencji z rejestru, szczególny charakter ma art. 19C ustawy. Stanowi on, że agencja zatrudnienia nie może dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie, ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.”

Zobacz plik PDF